Organizace závěru roku 2022 :

Hana Dittrichová 21.11.2022 20:47

5.12. – MIKULÁŠ ve škole – žáci 9.roč.

6.12. Zpívání na zámku v Litvínově- dobrovolná odpolední akce

15.12. VÁNOCE VE ŠKOLE PRO RODIČE odpoledne v 16,30 hod v naší třídě

21.12. dopolední TŘÍDNÍ vánoční besídka s pečivem předáním dárečků

 22. 12. ředitelské volno -  ŠD bude v provozu podle zájmu rodičů, ŠJ mimo provoz, vánoční prázdniny.

3.1.2023 – začátek výuky

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující