PLAVÁNÍ - TERMÍNY

Hana Dittrichová 17.4.2024 13:38

7. lekce  24.4. -středa

8. lekce  21.5. - úterý !!!

9. lekce  22.5.  - středa

10.lekce  29.5. - středa - NA POSLEDNÍ LEKCI MAJÍ RODIČE MOŽNOST PŘIJÍT JAKO DIVÁCI :-)

 

 K úpravám termínů plavání dochází kvůli státnímu svátku, ředitelskému volnu a ŠKOLE V PŘÍRODĚ..

                                     Dit

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující