SV. VÁCLAV - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Hana Dittrichová 27.9.2021 14:26

Projektová výuka zaměřená nejen na patrona českých zemí, ale i na matematiku,grafomotoriku, čtenářskou gramotnost - čtení s obrázky, pravolevou orientaci, modelování, stříhání, malování a vázání uzlíků.

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující