O třídě

Akce

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE ŠKOLY 26.-30.6.

Celý týden bude zkrácené vyučování : končíme vždy po 4.vyučovací hodině. (Družina bude navazovat po zkrácené výuce.) 26.6. celodenní vycházka do okolí školy 27.-28.6 - nácvik akademie + třídnické práce    29.6. ŠATNÍ SKŘÍNKY - vyklizení a odevzdání…

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující