O třídě

Akce

Organizace závěru roku 2022 :

5.12. – MIKULÁŠ ve škole – žáci 9.roč. 6.12. Zpívání na zámku v Litvínově- dobrovolná odpolední akce 15.12. VÁNOCE VE ŠKOLE PRO RODIČE odpoledne v 16,30 hod v naší třídě 21.12. dopolední TŘÍDNÍ vánoční besídka s pečivem předáním dárečků  22. 12.…

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující