Školní akce, aktuálně

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dne 25. 8. se od 16:00 hod budou konat třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Z preventivních důvodů Vás žádáme, aby přišel pouze jeden zákonný zástupce bez doprovodu dítěte. Kromě všech důležitých informací k…

Adaptační výjezd 6. ročníků ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče, situace okolo pandemie Covid-19 se uklidňuje, opatření již jsou minimální, a vzhledem k faktu, že ministerstvo dalo zelenou letním táborům, i my jsme se rozhodli uskutečnit tradiční adaptační výjezd budoucích 6. ročníků. Třídní…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Formulář - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je uložen na webu školy na záložce Dokumenty a formuláře/Formuláře ke stažení. Tento dokument je také k dispozici v tištěné podobě u vstupu do budovy školy.