Nepřehlédněte

Rychle k cíli

Vybrali jsme pro vás nejnavštěvovanější části stránek. Pokud hledáte a nemůžete najít, použijte vyhledávání.

Platební příkazy Fotogalerie Jídelníček ZŠ Výběrová řízení Hledáme učitele/ volná pracovní místa Školní družina Zápis do 1. tříd CVČ CVRČEK, z.s. Veselá věda Jídelníček MŠ Zápis do MŠ

Školní akce, aktuálně

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

3. září 2018 - pondělí  1.třídy – v 8:00 h před školou, vyučování končí v 9:00 h 2. – 9. třídy v 8:55 h ve svých kmenových učebnách, vyučování končí v 9:40 h výdej obědů: 10:30 - 12:30 h

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V úterý 19. června ukončily všechny 1. třídy celoroční projekt v městské knihovně pasováním rytířů z Řádu čtenářského na čtenáře. Na každé návštěvě měly děti pestrý program, seznamovaly se s knihami, výpůjčním řádem, plnily různé úkoly. Při pasování…

Informace pro rodiče

V pondělí 18. 6. je z organizačních důvodů zkrácené vyučování do 14 hod.  Odhlášky obědů na týden od 25. - 29. 6. nahlásit vedoucí školní jídelny p. Holé do 25. 6. (pondělí).

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – 3. ROČNÍK NA JAZYKOVCE

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – 3. ROČNÍK NA JAZYKOVCE

Na začátku června na naší škole proběhl již třetí ročník celostátního projektu Celé Česko čte dětem, jehož cílem je motivování dětí a mládeže k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pro děti byla připravena celá řada aktivit. Tradičně…

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se koná schůzka rodičů prvňáčků od 16 h v budově školy. Na schůzce vám vedení školy představí budoucí p.učitelky třídní a seznámí vás s požadavky na šk. rok 2018/2019. Tešíme se na setkání s Vámi, účast důležitá.

Partneři / Jsme zapojeni