Školní akce, aktuálně

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy, s účinností od 18. 9. 2020 je nařízením MZd. povinností nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku má 1. stupeň. Vybavte žáky sáčkem na odkládání roušky a doporučuji…

Důležitá informace pro rodiče a žáky školy

Důležitá informace pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, milí žáci, s účinností od 10. 9. 2020 je povinností mít zakrytá ústa a nos nejlépe rouškou ve všech společných prostorách školy, a to až do odvolání. Žádám rodiče, aby žáky vybavili i sáčky na odkládání roušky a rodiče mladších žáků,…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Milí žáci, vážení rodiče, začíná nový školní rok. Věřte, že se na vás všechny těšíme, že se těšíme do otevřené školy! Školní rok, návrat do školy, jsme připravili tak, abychom jej společně zvládli, jak nejlépe to půjde. Kromě jiného jsme se snažili…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Milí žáci, vážení rodiče, zítra začíná nový školní rok. Věřte, že se na vás všechny těšíme, že se těšíme do otevřené školy! Školní rok, návrat do školy, jsme připravili tak, abychom jej společně zvládli, jak nejlépe to půjde. Kromě jiného jsme se…

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dne 25. 8. se od 16:00 hod budou konat třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Z preventivních důvodů Vás žádáme, aby přišel pouze jeden zákonný zástupce bez doprovodu dítěte. Kromě všech důležitých informací k…