Literární soutěž Knižní šifra

Literární soutěž Knižní šifra

Žákyně 8. C Kateřina Dušková, Míša Uhrová, Míša Benešová, Lenka Bervídová, Lenka Záděrová, Francizska Táborová a Vendula Strunecká v rámci hodin českého jazyka připravily celoškolní literární soutěž Knižní šifra. Zapojili se žáci z obou stupňů,…

Informace pro rodiče

Přeji všem příznivcům konečně očekávané jarní dny a dovolím si podat informace o akcích třídy a školy pro další období. - Žádáme všechny rodiče o vyplnění dotazníku, týkajícího se prevence rizikového chování pro rodiče žáků školy, který najdete na…

Třídní učitel:

Ing. Ladislav Marko
E-mail:
marko@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučujícím

Partneři / Jsme zapojeni