Vítám příznivce naší třídy v novém školním roce 2018/2019

 

Všem příznivcům IX. C přeji v novém roce hodně zdraví i úspěchů v osobním životě.

V dalším informace pro ZZ:

-22. 1. 2019 se uskuteční třídní schůzky v kmenové učebně č. 24 a informační odpoledne u vyučujících IX.C

-žádám touto cestou o maximální účast všech zákonných zástupců, budou vám předány ZÁPISOVÉ LÍSTKY pro vybrané střední školy, které musíme ze zákona předat do rukou ZZ.

S pozdravem L. Marko

 

Vážení příznivci třídy 9. C,

dovolte, abych vás seznámil s akcemi na měsíc listopad a prosinec, kterých se účastníme se žáky.

- 6. 11. beseda na Úřadu práce Most-beseda a seznámení žáků s možnostmi výběru střední škol a škol učňovských

- 8. 11. Halloween ve škole 16:30 - 18:00 hod. v areálu školy

- 9. 11. projektový den Aj - Remembrance Day 3. - 6. vyučovací hodina

- 19. 11. v rámci třídní chvilky proběhne prezentace Scholla Humanitas

- 16. 11. ředitelské volno pro žáky

- 20. 11. třídní schůzky učebna č. 24 od 17:00 hod.

- 21. 11. školní akce od 09:00 hod. v rámci Hv Bubny do škol

- 4. 12. v rámci výuky exkurze ve škole EDUCHEM dopravu zajistí Educhem

- 18. 12. Vánoční těšení ve škole 16:30-18:00 hod.

- 21. 12. ředitelské volno

 

Přeji všem hezký den a těším se na naše společné setkání na TS. S pozdravem TU Ladislav Marko.

Třídní učitel:

Ing. Ladislav Marko
E-mail:
marko@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučujícím

Partneři / Jsme zapojeni