Kuřátka

 Školní rok 2017/18 TŘÍDA 1.A KUŘÁTKA

Učitelky: Jitka Kubinčáková, Bc. Lucie Štulcová

Charakteristika třídy Kuřátek

věk dětí ve třídě (2 - 3 roky)

Do třídy Kuřátek  bylo zapsáno pro letošní rok 15 dětí z toho 9 chlapců a  6 dívek.

Děti si ve třídě letos budou zvykat na pravidla a režim třídy. Naším úkolem bude zpříjemnit jim co nejvíce adaptační období, rozvíjet u nich sebeobsluhu a zdravé návyky jako jsou hygiena, stolování, pitný režim, spánkový režim, aj. Děti budou vedené k poznávání pravidel vzájemného soužití ve třídě. Budeme u dětí podporovat prosociální vztahy tak, aby se ve třídě vytvořila příjemná a pohodová atmosféra, ve které se děti budou cítit dobře.

 Prostředí třídy bylo upraveno pro věk dětí. Děti mohou využívat nabídku jim snadno dostupných her a hraček a to tak, aby byly schopné je samostatně brát i uklízet. Dětem je volně přístupný pult s nabídkou pití. Tím je zajištěn dostatečný pitný režim na třídě. Při stolování bude naší prioritou zvládat jíst jídlo lžící při správném úchopu, připravit a uklidit si po sobě místo, správně pít z hrnečku.

Děti budou vedeny k samostatnosti, k odpovědnosti za své jednání, ke schopnosti říci si o pomoc, ke komunikativním dovednostem. 

Akce

Mikuláš v MŠ

Dne 5. 12. 2017 přijde do MŠ Mikuláš s čertem a andělem. Prosím, oblékněte děti do kostýmu čerta, anděla či Mikuláše. Moc děkujeme za spolupráci.