Krtečci

 

 

 

2.A Krtečci školní rok 2017/18

 

Učitelka: Nicol Popelková, Dis.

_____________________________________________________________________________________

 

Charakteristika třídy Krtečků

věk dětí ve třídě (3 - 5 roky)

Do třídy Krtečků  bylo zapsáno pro letošní rok 20 dětí.

Děti si ve třídě letos budou zvykat na  nová pravidla a režim třídy. Naším úkolem bude zpříjemnit jim co nejvíce adaptační období, rozvíjet u nich sebeobsluhu a zdravé návyky jako jsou hygiena, stolování, pitný režim, spánkový režim, aj. Děti budou vedené k poznávání pravidel vzájemného soužití ve třídě. Budeme u dětí podporovat prosociální vztahy tak, aby se ve třídě vytvořila příjemná a pohodová atmosféra, ve které se děti budou cítit dobře.

Dětem budeme nabízet aktivity pro rozvoj grafomotoriky, budeme od začátku dbát na správný úchop tužky a správné používání výtvarných potřeb. V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a rozhýbávání jazyka.  Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového. 

Prostředí třídy bylo upraveno pro věk dětí. Děti mohou využívat nabídku jim snadno dostupných her a hraček a to tak, aby byly schopné je samostatně brát i uklízet. Dětem je volně přístupný pult s nabídkou pití. Tím je zajištěn dostatečný pitný režim na třídě. Při stolování bude naší prioritou zvládat jíst jídlo lžící při správném úchopu, připravit a uklidit si po sobě místo, správně pít z hrnečku.

Děti budou vedeny k samostatnosti, k odpovědnosti za své jednání, ke schopnosti říci si o pomoc, ke komunikativním dovednostem.

 

Těším se na Vás veškeré informace naleznete zde na webu děkuji  N. Popelková

 

Akce