ŽABIČKY

 

 

TŘÍDA 2. A ŽABIČKY, školní rok 2023/2024 

třídní učitelky: Bc. Soňa Severová DiS., Alena Jindrová

Vážení rodiče, milé děti, 

vítáme Vás v novém školním roce 2023/2024 a na našem webu ŽABIČEK.

Věříme, že tento rok bude pro nás všechny velmi zajímavý. Přivítáme mezi námi nové kamarády, budeme objevovat, získávat nové zkušenosti a dovednosti, také budeme tvořit, zpívat, sportovat, malovat, a to vše s dobrou náladou :)

Většinu času budeme trávit v naší třídě "ŽABIČKY", za přiznivého počasí nás najdete na zahrádce MŠ, a nebo v jejím okolí. 

I v tomto školním roce nás budou provázet pohádkové postavy a jejich příběhy z našeho třídního vzdělávacího programu "Desatero království". 

 

Moc se těšíme na vzájemnou spolupráci a na Vaše ratolesti, 

Vaše žabí učitelky, Sonička a Alenka.

 

Akce