Okolí MŠ

 

Naše MŠ je velmi vhodně umístěna v zástavbě rodinných domků a v blízkosti MHD, obklopena zahradou, která je již od roku 2014 přeměněna na zahradu v environmentálním duchu – v přírodním stylu. Na zahradě si hrajeme, učíme se v přírodní učebně – altánu, kde máme napojenou i vodu, kterou potřebujeme k tvoření. Děti zde tvoří, stolují, a to v příjemném stínu. Zahrada je vybavena herními prvky pro rozvoj hrubé motoriky a dvěma pískovišti. Můžeme ji využívat ze tří stran, kde se děti průběžně střídají a tím využívají veškeré prvky, které obsahuje. Zahrada slouží nejen pro volnou hru dětí, ale také pro cílené pohybové aktivity a pro činnosti, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu školy, který se jmenuje "Desatero království". Trávíme zde společný čas s dětmi, ale také s rodiči a přáteli školy, kteří nám pomáhají v její budování. Na zahradě jsme již vybudovali ptačí pítka, ptačí budky, vrboviště – vrbové průlezky a tunely, hmyzí domečky, pěstujeme plodiny na záhonkách, třídíme odpad do kompostéru, procvičujeme jemnou motoriku na hmatovém chodníčku aj. V horkých letních dnech se rádi osvěžíme pod mlhovadlem. Na zahradě oslavujeme Den dětí, loučíme se s předškoláky.

Vzdálené okolí MŠ využíváme též k pobytu dětí venku. Kromě školní zahrady navštěvujeme dětský areál ve čtvrti Loučky, který je obklopen lesem. Tento areál je vhodný k tematickým vycházkám a ke sběru přírodnin. Dále využíváme směru k MŠ Gorkého, cestou lesem vede naučná stezka, na které se dají pozorovat ptáci a krmelce. Dalším cílem naších vycházek jsou zahrádkářské kolonie, louka u Koldomu, fotbalové hřiště, zimní stadion Ivana Hlinky, rybářský svaz, lesní školka, cyklotrasy.

Naše škola původně sloužila jako zařízení s celoročním provozem, později byla z hygienických důvodů přizpůsobena pouze pro tři třídy jako celodenní MŠ.

V roce 2006 prošla MŠ rekonstrukcí, tím byly splněny hygienické předpisy a kapacita byla navýšena na 135 dětí. Ke dni 31. srpna 2008 byly z rozhodnutí Rady města Litvínova zrušeny jesle, které sídlily v pronájmu v budově naší mateřské školy.

Ke dni 1. září 2008 byla v naší mateřské škole zřízena třída pro děti mladší tří let, tato třída je součástí mateřské školy, vzdělává se dle ŠVP mateřské školy. Od 1. září 2010 je kapacita navýšena na 150 dětí.