Školní klub

Školní rok 2019/2020
Na této stránce můžete sledovat všechny informace o školním klubu.
    

       

Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Daniela Waldhauserová.
Provoz školního klubu pondělí - pátek:

Pondělí 13:05 – 15:00 hodin

Úterý    11:40 – 15:00 hodin

Středa   12:35 – 15:00 hodin

Čtvrtek 11:40 – 15:00 hodin

Pátek    12:35 – 14:25 hodin   

Počet je omezen na 50 přihlášených žáků, v tuto chvíli nejsou volná žádná místa.

Žáci mohou školní klub navštěvovat pravidelně denně, pravidelně, nepravidelně, příležitostně.
Způsob docházky je uveden na přihlášce do školního klubu.

Čas příchodu a odchodu dítěte je libovolný, vždy po dohodě s rodiči.
Po opuštění klubovny a šatny školy je další pohyb účastníků po budově zakázán.
Veškerou odpovědnost již přebírají rodiče.

Pravidla chování žáků se řídí Školním řádem a Vnitřním řádem školního klubu.
Při hrubém porušení kázně může být účastník ze školního klubu vyřazen!
(Vnitřní řád školního klubu viz dokumenty ŠK)