O klubu

Školní rok 2018/2019
NA TÉTO STRÁNCE MŮŽETE SLEDOVAT INFORMACE O ČINNOSTI KLUBU

Pondělí   13:10 – 15:10 hodin
Úterý      12:00 – 15:00 hodin
Středa    12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek   12:00 – 14:30 hodin
Pátek      12:00 – 14:30 hodin   


Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Ilona Zábranská

......................................................................................

Důležité upozornění:

Zájem o ŠD, ŠK v době prázdnin ( ŘV) ve školním roce 2019/2020

Podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vykonává školní družina, školní klub činnost ve dnech školního vyučování a
o školních prázdninách.
Máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době prázdnin (od 6 do 15 hodin), můžete jej závazně přihlásit vyplněním formuláře, který odevzdáte své paní vychovatelce nejpozději do pátku 25. 1. 2019.
V případě provozu školní družiny nebude zajištěno stravování žáků.

Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Ředitelské volno 6. -7. května 2019

Jarní prázdniny připadnou na 11. - 17. 3. 2019 a provoz školní družiny a ŠK je v tyto dny přerušen.                 

.....................................................................................

Vážení rodiče,

v době ŘV 21. 12. 2018 a v době vánočních prázdnin
nebude školní klub v provozu.
Do školního klubu nejsou v tomto termínu přihlášeni žádní žáci.
Přejeme Vám a Vašim dětem veselé svátky vánoční
a pohodový rok 2019

kolektiv vychovatelek ŠD a ŠK

---------------------------------------------------------------------

Dne 16. 11. 2018 mají děti ředitelské volno a školní jídelna nevaří.

Provoz školního klubu přerušen.

     

---------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
k narozeninám naší republiky, zasadíme s dětmi lípu.
Pokud chcete být u toho, přijďte dne 1. 11. 2018 
na zahradu ŠD.

Uvítáme, když budou mít děti bundy v národních barvách.

 

......................................................................................

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Provoz školní družiny a školního klubu je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 31. října 2018.

 

---------------------------------------------------------------------

 DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 1. pololetí.
Platba měla být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2018.

Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov 
pod VS č.: 44 + přidělené identifikační číslo dítěte 

Příklad: Jestliže přidělené identifikační číslo bude 18056
VS bude vypadat takto: 4418056

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme …

 

Akce