O klubu

Školní rok 2018/2019
NA TÉTO STRÁNCE MŮŽETE SLEDOVAT INFORMACE O ČINNOSTI KLUBU

Pondělí   13:10 – 15:10 hodin
Úterý      12:00 – 15:00 hodin
Středa    12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek   12:00 – 14:30 hodin
Pátek      12:00 – 14:30 hodin  

Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Ilona Zábranská

....................................................................................

Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2019/2020

Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD
ve dnech: 
21. 6. 2019 od 6:00 -   7:30 hodin
                            14:00 - 16:30 hodin
24. 6. 2019 od 6:00 -   7:30 hodin

Formulář ke stažení : PŘIHLÁŠKA DO ŠK od 1. 9. 2019

V tištěné podobě lze vyzvednout u paní vychovatelky v ŠK.
Přijímání přihlášek je možné pouze v uvedených termínech.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

....................................................................................

Hlavní prázdniny


začínají od 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne 2. září 2019.

Provoz školní družiny a školního klubu bude v době hlavních prázdnin přerušen, školní jídelna nevaří.

....................................................................................

6. - 7. 5. 2019 volné dny vyhlášené ředitelkou školy.
Školní jídelna nevaří a provoz ŠD a ŠK je v tyto dny přerušen.
Sejdeme se opět 9. 5. 2019.

.....................................................................................

Děkujeme rodičům i žákům za vyplněné dotazníky.
Ankety se zúčastnilo 23%rodičů a 59% žáků přihlášených do klubu
a máme pro vás výsledky:

Výsledky dotazníků pro žáky z klubu

Výsledky otazníku pro rodiče ŠK

Slovní hodnocení školního klubu

......................................................................................

Dne 17. dubna 2019 je vyhlášené ředitelské volno.
Školní jídelna nevaří, provoz pro zájemce je zajištěn ve školní družině.

Dne 18. dubna navazují Velikonoční prázdniny,
školní jídelna nevaří a provoz školního klubu bude přerušen.
Sejdeme se opět 23. dubna 2019.

VESELÉ VELIKONOCE přeje kolektiv vychovatelek

......................................................................................

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění této ankety, která nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň našeho školního klubu ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.

Dotazníky obdrží všechny děti od paní vychovatelky v klubu, prosíme odevzdejte nejpozději do 30. 3. 2019.

zde: Dotazník pro rodiče - ŠK

.....................................................................................

Jarní prázdniny připadnou na 11. - 17. 3. 2019.
Provoz školního klubu je v tyto dny přerušen.

.....................................................................................

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 1. 2. 2019.
Školní jídelna nevaří a o provoz školního klubu neprojevil zájem žádný žák.
 

.....................................................................................

Vážení rodiče,

v době ŘV 21. 12. 2018 a v době vánočních prázdnin
nebude školní klub v provozu.
Do školního klubu nejsou v tomto termínu přihlášeni žádní žáci.
Přejeme Vám a Vašim dětem veselé svátky vánoční
a pohodový rok 2019

kolektiv vychovatelek ŠD a ŠK

---------------------------------------------------------------------

Dne 16. 11. 2018 mají děti ředitelské volno a školní jídelna nevaří.

Provoz školního klubu přerušen.

     

---------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
k narozeninám naší republiky, zasadíme s dětmi lípu.
Pokud chcete být u toho, přijďte dne 1. 11. 2018 
na zahradu ŠD.

Uvítáme, když budou mít děti bundy v národních barvách.

 

......................................................................................

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Provoz školní družiny a školního klubu je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 31. října 2018.

 

---------------------------------------------------------------------

 DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 1. pololetí.
Platba měla být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2018.

Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov 
pod VS č.: 44 + přidělené identifikační číslo dítěte 

Příklad: Jestliže přidělené identifikační číslo bude 18056
VS bude vypadat takto: 4418056

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme …

 

Akce