Školní klub

Školní rok 2019/2020
Na této stránce můžete sledovat všechny informace o školním klubu.
    

       

Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Daniela Waldhauserová.
Provoz školního klubu pondělí - pátek:

Pondělí 13:05 – 15:00 hodin
Úterý    11:40 – 15:00 hodin
Středa   12:35 – 15:00 hodin
Čtvrtek 11:40 – 15:00 hodin
Pátek    12:35 – 14:25 hodin  

Žáci mohou školní klub navštěvovat pravidelně denně, pravidelně, nepravidelně, příležitostně.
Způsob docházky je uveden na přihlášce do školního klubu.

Čas příchodu a odchodu dítěte je libovolný, vždy po dohodě s rodiči.
Po opuštění klubovny a šatny školy je další pohyb účastníků po budově zakázán.
Veškerou odpovědnost již přebírají rodiče.

Pravidla chování žáků se řídí Školním řádem a Vnitřním řádem školního klubu.
Při hrubém porušení kázně může být účastník ze školního klubu vyřazen!
(Vnitřní řád školního klubu viz dokumenty ŠK)

 ..............................................................................................

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 mají děti PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 31. 10. 2019.

.............................................................................................

Dne 3. října 2019 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO,
provoz ŠK v případě zájmu zajištěn, školní jídelna NEVAŘÍ!
Docházku prosím nahlaste své paní vychovatelce do 28. září 2019.