Školní klub

Vítejte na stránkách školního klubu 2020/2021

Žákům, navštěvujícím školní klub, nabídne každodenní program   
paní vychovatelka Daniela Waldhauserová

Tel. 606 493 674

Provoz školního klubu pondělí - pátek:

Pondělí 12:35 – 14:45 hodin
Úterý    12:05 – 14:45 hodin
Středa  12:05 – 14:45 hodin
Čtvrtek 12:05 – 14:45 hodin
Pátek    12:05 – 14:25 hodin  

----------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍHO KLUBU na 1. pololetí,
splatnost je do 15. 9. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 44 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 4414026

----------------------------------------------------------

Žáci mohou školní klub navštěvovat pravidelně denně, pravidelně, nepravidelně, příležitostně.
Způsob docházky je uveden na přihlášce do školního klubu.

Čas příchodu a odchodu dítěte je libovolný, vždy po dohodě s rodiči, ze školního klubu děti nevyzvedávají, děti odcházejí samostatně.
Po opuštění klubovny a šatny školy je další pohyb účastníků po budově zakázán.
Veškerou odpovědnost již přebírají rodiče.
Při odchodu odchází ke vchodu s vychovatelkou, která dveře zamkne. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků v době, kdy už nemusí být vykonáván dohled v prostoru chodeb vedoucích k hlavnímu vchodu.K odchodu žáků je využíván únikový východ (vchod do modré budovy). Obuv a svrchní oblečení si žák ze šatní skříňky přinese při příchodu do klubu.

Pravidla chování žáků se řídí Školním řádem a Vnitřním řádem školního klubu.
Při hrubém porušení kázně může být účastník ze školního klubu vyřazen!
(Vnitřní řád školního klubu viz dokumenty ŠK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádáme všechny rodiče, aby v případě zájmu o školní klub vyplnili a odevzdali závaznou přihlášku.
Vyplněné a podepsané přihlášky odešlete emailem na adresu kolevova@3zs.cz nebo vhoďte vytištěné do schránky školy nejpozději
do 21. 6. 2020.
 

Formuláře naleznete na stránkách školy https://www.3zs.cz nebo v tištěné podobě v recepci u hlavního vchodu školy.
U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa ve školním klubu. Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školního klubu:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

1. přednost žákům 3. – 5. tříd
2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

 Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

V Litvínově 29. 5. 2020          Mgr. Hana Kašková ředitelka školy

..................................................................................................

Krásné prožití jarních svátků přeje Daniela Waldhauserová
................................................................................................

Rozhodnutí ředitelky školy:
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v době nouzového stavu a nařízení vlády o uzavření škol

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
ze dne 10. 3. 2020 došlo od 11. 3. 2020 do odvolání k uzavření škol.

Ředitelka školy s ohledem na výše uvedené stanovuje do odvolání novou výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Školní družina: v měsíci březnu na částku 100,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

Školní klub: v měsíci březnu na částku 25,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

V Litvínově dne: 12. 3. 2020

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

..................................................................................................


Dne 8. 4. 2020 mají děti ředitelské volno,
provoz ŠD a školního klubu bude přerušen.

Velikonoční prázdniny navazují od 9. 4. - 13. 4. 2020, sejdeme se opět 14. 4. 2020.

.................................................................................................

Dne 19. února pořádáme

Přichystejte si karnevalové masky (zvířata všeho druhu, kostlivci, bába s dědkem,
nevěsta, ženich, muzikant, tanečnice, hospodář a hospodyně, tanečnice, kostlivec, kominík, medvědář, šašek apod.)
Do ruky si můžete vzít chrastidla, trumpety, pokličky… zkrátka vše,
co dělá rámus, protože budeme chtít být vidět i slyšet J

Akce se koná od 14:00 - 15:00hodin.

.................................................................................................

31. ledna 2020 mají děti pololetní prázdniny.

Z důvodu nevyužití možnosti provozu školní družiny
a školního klubu bude provoz v tyto dny přerušen.
Jarní prázdniny navazují od 3. - 9. února 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen.
Sejdeme se opět 10. února 2020.
 

                          

.................................................................................................

 

 ..............................................................................................

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍHO KLUBU 
na 2. pololetí,
nejpozději do 15. 2. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

...............................................................................................

  Vánoční prázdniny začínají od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen,
školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět v pondělí 6. 1. 2020.

..............................................................................................

Vážení rodiče,
pokud máte doma, ve sklepě nebo na půdě nějakou starou knihu
bez obrázků, uvítáme, když nám ji do klubu věnujete.
Využijeme jí na vánoční dekoraci.  

...............................................................................................

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 mají děti PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 31. 10. 2019.

.............................................................................................

Dne 3. října 2019 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO,
provoz ŠK v případě zájmu zajištěn, školní jídelna NEVAŘÍ!
Docházku prosím nahlaste své paní vychovatelce do 28. září 2019.