Školní klub

Školní rok 2019/2020
Na této stránce můžete sledovat všechny informace o školním klubu.
    

Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Daniela Waldhauserová.

..................................................................................................


31. ledna 2020 mají děti pololetní prázdniny.

V případě zájmu bude provoz v tento den zajištěn, školní jídelna nevaří.
Děti můžete přihlásit u své paní vychovatelky do 17. 1. 2020.

Jarní prázdniny navazují od 3. - 9. února 2020.

Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 10. února 2020.

.................................................................................................

 

Provoz školního klubu pondělí - pátek:

Pondělí 13:05 – 15:00 hodin
Úterý    11:40 – 15:00 hodin
Středa   12:35 – 15:00 hodin
Čtvrtek 11:40 – 15:00 hodin
Pátek    12:35 – 14:25 hodin  

Žáci mohou školní klub navštěvovat pravidelně denně, pravidelně, nepravidelně, příležitostně.
Způsob docházky je uveden na přihlášce do školního klubu.

Čas příchodu a odchodu dítěte je libovolný, vždy po dohodě s rodiči.
Po opuštění klubovny a šatny školy je další pohyb účastníků po budově zakázán.
Veškerou odpovědnost již přebírají rodiče.

Pravidla chování žáků se řídí Školním řádem a Vnitřním řádem školního klubu.
Při hrubém porušení kázně může být účastník ze školního klubu vyřazen!
(Vnitřní řád školního klubu viz dokumenty ŠK)

 ..............................................................................................

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍHO KLUBU 
na 2. pololetí,
nejpozději do 15. 2. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

...............................................................................................

  Vánoční prázdniny začínají od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen,
školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět v pondělí 6. 1. 2020.

..............................................................................................

Vážení rodiče,
pokud máte doma, ve sklepě nebo na půdě nějakou starou knihu
bez obrázků, uvítáme, když nám ji do klubu věnujete.
Využijeme jí na vánoční dekoraci.  

...............................................................................................

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 mají děti PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 31. 10. 2019.

.............................................................................................

Dne 3. října 2019 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO,
provoz ŠK v případě zájmu zajištěn, školní jídelna NEVAŘÍ!
Docházku prosím nahlaste své paní vychovatelce do 28. září 2019.