Vítejte na stránkách školního klubu

Školní rok 2018/2019
NA TÉTO STRÁNCE MŮŽETE SLEDOVAT INFORMACE O ČINNOSTI ŠK

Pondělí   13:10 – 15:10 hodin
Úterý      12:00 – 15:00 hodin
Středa    12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek   12:00 – 14:30 hodin
Pátek      12:00 – 14:30 hodin   

                                               

Všechny přihlášené účastníky přivítá paní vychovatelka Ilona Zábranská

 

 DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 1. pololetí.
Platba měla být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2018.

Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 44 + přidělené identifikační číslo dítěte

Příklad: Jestliže přidělené identifikační číslo bude 18056
VS bude vypadat takto: 4418056

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme …

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!
V pátek 29. 6. 2018 je provoz školního klubu
zajištěn v budově školní družiny.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července
2018 do pátku 31. srpna 2018.
Provoz školního klubu bude v tomto období přerušen.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne v pondělí 3. září 2018.

Do školního klubu jsme přijali všechny děti,
které mají odevzdanou přihlášku pro školní rok 2018/2019.

PŘEJEME KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ LÉTO...

........................................................................................

Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2018/2019

Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD,
U Koldomu 1615, Litvínov ve dnech:     
15.
6. 2018 od 6:00 -   7:30 hodin
                      14:00 - 16:30 hodin
18. 6. 2018 od 6:00 -   7:30 hodin

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠD.
V případě naplnění kapacity ŠD (180) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

  1. přednost žákům 1. stupně
  2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
  3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
  4. věk žáka (mladší má přednost před starším)

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠK.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

  1. přednost žákům 4. – 5. tříd
  2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
  3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

............................................................................................

ANKETA O SPOKOJENOSTI ÚČASTNÍKŮ ŠK:

Po kliknutí se vám zobrazí celkové hodnocení dotazníků:

Vyhodnocení dotazníku pro klubové děti - 2018

.........................................................................

DNE 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO.
PRO NEZÁJEM O VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO KLUBU JE PROVOZ V TYTO DNY PŘERUŠEN.

................................................................................................

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018. Provoz školního klubu je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 3. 4. 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

.............................................................................................................................

JARNÍ PRÁZDNINY

letos připadnou na 5. 3. 2018 – 11. 3. 2018.

V tyto dny je provoz ŠK přerušen a školní jídelna nevaří.

Sejdeme se opět v pondělí 12. 3. 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

26.2. Beseda s panem Poštou

Zajímavé vyprávění o historii Litvínova jsme si poslechli
od děděčka naší kamarádky,
Vandy Adamcové.
Panu Poštovi děkujeme a slibujeme,
že si něco zapamatujeme.

------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU 2. pololetí nejpozději do 15. 2. 2018


Při platbě uvádějte jméno dítěte
a platbu převeďte
na účet školy
 č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 44 + RČ dítěte
(rodné číslo uvádějte bez čísla za lomítkem). 
Příklad:  44970310

Pokud jste 1. pololetí uhradili 200,- Kč, doplatíte 300,-Kč.
V případě, že jste platili 250,-Kč, bude částka na2. pololetí také 250,-Kč.

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme

--------------------------------------------------------------------------------------

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2018.
Provoz školního klubu je přerušen a  jídelna nevaří

--------------------------------------------------------------------------------------

OD 3. 1. 2018 JE PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU OPĚT VE SVÉM REŽIMU...

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU JE PŘERUŠEN A ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2018
Vám přeje kolektiv vychovatelek           

  
VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY ZAČALY...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální změny provozu ŠK od 7. 12. 2017 až do odvolání!

Přihlášené děti mohou využívat tyto prostory:

PO od 13:15– 13:30 hodin dohledová třída, od 13:30 fialová družinka v herně ŠK
(s možností převodu do ŠD 14:50 -  15:15 hodin)
ÚT - ČT od 11:50 – 14:30 dohledová třída, od 14:30 – 14:50 fial. družinka v herně ŠK
PÁ – od 11:50 -12:20 herna ŠK, 12:20 - 13:50 hodin fialová družinka (třída 3.C)

Zodpovědnost za vaše dítě přebírá paní vychovatelka
(od podpisu žáka do docházkového sešitu až do podpisu a odchodu žáka domů).
_________________________________________________________________________

"PEKELNÁ VESELKA" 

Dne 30. 11. 2017 v CITADELE
od 14:00 - cca 15:30hodin
Vstupné 80,-Kč

Netradiční mikulášská, u které se budou bavit nejen děti.
Celým programem provází popletený čert Cucíno, kterého se děti určitě bát nebudou, ale budou se mu smát.
Děti soutěží v tradičních disciplínách, jako je skákání v pytli,
hod míčkem na dárky, lovení rybiček nebo podlézání čertovského řetězu.
Děti s čerty a andělem tancují klubové tance. Na konci pořadu přichází Mikuláš,
který děti poučí o slušném chování a společně s andělem rozdají dětem nadílku.
Děti si mohou donést čertí rohy, andělské paruky, mikulášské čepice a jiné doplňky pro zábavu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Dne 16. 11. 2017 je vyhlášené ředitelské volno.
V případě potřeby, provoz zajištěn v budově ŠD, jídelna nevaří.
Dne 17. 11. 2017 je Státní svátek.

 

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU od 4.9.2017

PONDĚLÍ 13:15 - 15:15
ÚTERÝ     11:50 - 14:50
STŘEDA   12:50 - 14:50
ČTVRTEK  12:30 - 15:00
PÁTEK      12:20 - 13:50

Volný čas vám zpestří paní vychovatelka
Daniela Waldhauserová
tel. 606 493 674

CO VÁS ČEKÁ, KAMARÁDI?


* ZÁBAVA A TVOŘIVÁ ČINNOST
* SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI
* SPORTOVNÍ HRY A SOUTĚŽE
* KULTURNÍ AKCE A VYŽITÍ