ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 3. C

MILÉ DĚTI,

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI A JÁ UŽ SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠÍM. SEJDEME SE 1. ZÁŘÍ V 8:55 V NAŠÍ TŘÍDĚ 3.C.

VAŠE PANÍ UČITELKA ZUZKA 

Akce

Zahájení školního roku 2020/21

Milé děti a rodiče, 1. září v 8:55 se opět sejdeme. Děti vstupují do školy bez doprovodu rodičů, učebna nám zůstává stejná. Ve škole strávíme jednu vyučovací hodinu. Školní družina je ten den již v provozu, takže všechny děti, které jsou přihlášené…

Třídní učitel:

Mgr. Zuzana Nožková
E-mail:
nozkova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující