Třída 3. C

 

Milí třeťáci a vážení rodiče, 

  • vítám Vás na naší společné cestě ve třetí třídě
  • všechny nformace o výuce a organizaci školních akcí najdete v záložkách akcevýuka, foto nebo video.
  • Týdenní plány výuky jsou aktualizovány 1x týdně (využívejte je libovolně k Vaší potřebě a v době nemoci žáka).
  • Naučte děti, aby se samy nebo s Vaší pomocí zkusily přihlašovat na web www.3zs.cz (stránky třídy) a do ŠOL , kde  postupně uvidíte rozvrh hodin, elektronické známky, úkoly a další odkazy k výuce
  • Třídní schůzky budou 4x ročně, individuální konzultaci si domluvíme dle Vašich potřeb 

Moc se na Vás všechny těším.

Vaše třídní učitelka Mgr. Iveta Fousová

Fotogalerie

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Fousová
E-mail:
fousova@3zs.cz
Umístění:
Kabinet I. stupně, č. 16 - žlutá budova
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující