ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 3. C

MILÉ DĚTI,

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI A JÁ UŽ SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠÍM. SEJDEME SE 1. ZÁŘÍ V 8:55 V NAŠÍ TŘÍDĚ 3.C.

VAŠE PANÍ UČITELKA ZUZKA 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Zuzana Nožková
E-mail:
nozkova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující