Naše třída 5.B

 

Děkujeme velmi rodičům Vendulky za finanční dar škole, který bude použit na další výzdobu chodby na našem patře  .

Děkuji i všem rodičům za materiální podporu naší třídy (kapesníky, mýdla, utěrky, papíry na kopírování, bonbony ...)

Upozorňuji na výskyt vší v naší třídě.

Ve čtvrtek 27. 9. - projektové vyučování - sv. Václav
(Tento den mají všichni žáci výuku 1. - 4. hodinu, půlené hodiny jsou zrušené.)

Na třídní schůzce většina rodičů zaplatila 250,- Kč do třídního fondu a 200,- Kč do fondu KLubu přátel školy, z. s., ostaní žádám uvedené částky poslat po dětech do konce září. Děkuji.

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni