Bruslení

Ve středu 2. listopadu půjdeme bruslit. Je nutná helma, rukavice, sportovní oblečení. Více informací najdete v notýsku a žákovské knížce.

Třídní učitel:

Mgr. Jindra Brinsová
E-mail:
brinsova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2. stupně č. 45
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni